Homeopatimedisinen Aconitum Napellus (Acon)

Materia Medica - medisinbildet til Acon

Akutte lidelser Acon kan benyttes for