Homeopatimedisinen Antimonium tartaricum (Ant-t)

Materia Medica - medisinbildet til Ant-t

Akutte lidelser Ant-t kan benyttes for