Homeopatimedisinen Arsenicum album (Ars)

Materia Medica - medisinbildet til Ars

Akutte lidelser Ars kan benyttes for