Homeopatimedisinen Chamomilla vulgaris (Cham)

Materia Medica - medisinbildet til Cham

Akutte lidelser Cham kan benyttes for