HOBBY-HOMEOPAT

Totalguide: naturmedisin for hele familien

Vil du melde deg på hele kurset, én betaling?

Du kan melde deg på én og én del, eller hele kurset - én betaling:

Sjekker hvilke midler som står oppført i helseplagedelen

Gjør en repertorisering basert på symptomene / karakteristikkene

Leser om indikerte midler i Materia Medica

Gir valgt middel (kanskje må du prøve et par), så: eureka!

Om du sliter ber du om hjelp i Hobby-Homeopatene (FB-gruppa)

Når du har lykkes deler du erfaringene dine i FB-gruppa

Et fellesskap av likesinnede som bruker naturlige tilnærminger for å styrke kropp og topp!

Vil du melde deg på hele kurset, én betaling?

MODUL 0) En intro til kurset som alle Hobby-Homeopater må starte med

MODUL 1) Grundig gjennomgang av hva homeopati er, samt veiledninger for valg av middel

MODUL 2) Vi dekker omkring 100 homeopatimedisiner som er supre å ha i husapoteket

MODUL 3) Helseplagene som dekkes i kurset, med indikerte homeopatimidler listet opp ved de enkelte lidelsene

MODUL 0-3) Alle delene av totalguiden Hobby-Homeopat, én betaling

MODUL 1-3) For deg som allerede har fullført intro-delen og vil melde deg på resten av kurset