Homeopatimedisinen Hypericum perforatum (Hyper)

Materia Medica - medisinbildet til Hyper

Akutte lidelser Hyper kan benyttes for