Praktisk info

Forholdsregler

Hobby-homøopati

Hvorfor benytte homøopati?

Tiden vi lever i kan sies å være preget av en oppblomstrende nytenkning hva livene og helsa vår gjelder: det er et økende fokus på belastningene vi er utsatt for i det daglige, og hva som kan gjøre oss syke. Dermed er det også mange som ønsker å ta en større, og mer aktiv, rolle i egen helsefremming.

Noen oppsøker naturmedisinere fordi de ønsker å unngå sterke legemidler, andre for å styrke egen helse og forebygge sykdommer og lidelser. Du, som spirende Hobby-Homøopat, mistenker jeg at er interessert i et naturlig og skånsomt verktøy for å takle lidelser og plager i det daglige – og dermed kunne redusere antall legebesøk og inntak av allopatiske legemiddel-preparater.

Det er mange enklere og mer sammensatte lidelser som allopatien klarer å dempe eller fjerne symptomene ved. Men slik vi ser det i homøopatien, og mange andre naturmedisinske retninger, er ikke dette det samme som å adressere årsaken til at vi i det hele tatt blir syke! Mange blir gjerne syke på nytt, eller må fortsette å gå på legemiddelpreparater lenge (resten av livet) for å unngå at symptomer dukker opp igjen. Da opplever dessverre flere at bivirkningene av preparatene blir en (like) stor plage ...

For å styrke egen vitalkraft i det daglige, uten å ty til allopati, er homøopatien en god alliert – når du har de vanligste homøopatimedisinene i husapoteket ditt; og vet hvordan å bruke dem. I denne ressursen adresserer jeg en del praktisk info og forholdsregler, for når behovet for homøopati dukker opp i din hverdag:

VELG DENNE