Gjennom hele plattformens ressurser har jeg benyttet følgende kilder (der ikke annet står oppgitt):

 • Forelesningsnotater fra mine år på the School of Homeopathy (SOH)
 • Oppgaver jeg har skrevet årene jeg gikk på SOH
 • Det jeg ellers har tilegnet meg av kunnskap om homeopati

Bøker

 • Agrawal, Dr M. L. 2005. Materia Medica of the Human Mind. Ellevte utgave. India: Pankaj Publications.
 • Castro, Miranda. 1995. The complete homeopathy handbook: A guide to everyday health care. England: Macmillian Reference Books.
 • Dannheisser, I. og Edwards, P. 2001. Homøopati: En illustrert håndbok. Norsk utgave. Könemann Verlagsgesellschaft mbH.
 • Gibson, D. 2011. Studies of homeopathic remedies. Sjette utgave. Tyskland: Narayana Publishers.
 • Lippe, Dr Adolph Von. 2006. Keynotes and red line symptoms of materia medica. India: P. Jain Publishers (P) Ltd.
 • Phatak, Dr S. R. 1999. Materia medica of homeopathic medicines. Andre utgave. India: P. Jain Publishers (P) Ltd.
 • Vermeulen, F. 2004. Prisma: The arcana of materia medica illuminated. Similars and parallels between substance and remedy. Tredje utgave. Nederland: Emryss bv Publishers

Programvare

 • MacRepertory 8.5.3.6 Professional. Synergy Homeopathic 1986-2019
 • Reference Works G3. Synergy Homeopathic 1986-2019