Homeopatimedisinen Ledum palustre (Led)

Materia Medica - medisinbildet til Led

Akutte lidelser Led kan benyttes for