Homøopatimedisinen Natrum muriaticum (Nat-m)

Materia Medica - medisinbildet til Nat-m

Akutte lidelser Nat-m kan benyttes for

SELECT THIS

< = verre (faktorer som forverrer)

> = bedre (faktorer som lindrer)

Informasjon om hvordan du skaffer homøopatimedisiner finner du her.

Her finner du informasjon om kilder jeg benytter