Homøopatimedisinen Nux vomica (Nux-v)

Materia Medica - medisinbildet til Nux-v

Akutte lidelser Nux-v kan benyttes for

SELECT THIS

< = verre (faktorer som forverrer)

> = bedre (faktorer som lindrer)

Informasjon om hvordan du skaffer homøopatimedisiner finner du her.

Her finner du informasjon om kilder jeg benytter