Homøopatimedisinen Phosphorus (Phos)

Materia Medica - medisinbildet til Phos

Akutte lidelser Phos kan benyttes for

VELG DENNE

< = verre (faktorer som forverrer)

> = bedre (faktorer som lindrer)

Informasjon om hvordan du skaffer homøopatimedisiner finner du her.

Her finner du informasjon om kilder jeg benytter