Intro til kursplattformen

Homeopati som verktøy

Hvorfor ha et homeopati-husapotek

Velkommen!

Få innblikk i hvem denne plattformen er ment for;

Hvorfor jeg lager de ulike ressursene;

Hva du kan få ut av ressursene som tilbys her.

Her finner du informasjon om kilder jeg benytter.

Hvem er Marianne?

Jeg er en naturglad kvinne, som elsker å være ut i det fri. Jeg er glad i kreative aktiviteter, å lage mat fra grunnen av med fokus på rene råvarer, ballek, puslespill, hekling og samvær med mine nære og kjære. Og, ikke minst: jeg brenner for naturlige tilnærminger til optimalisering av helse!

Homeopati: hva, hvorfor, hvordan?

Etter å ha slitt med egen helse og kroniske lidelser uten noen åpenbar årsak, hvor jeg i flere år følte meg som "kasteball" i helsevesenet, fant jeg frem til tilnærminger som jeg tidligere aldri hadde hørt om. Jeg har vokst opp med fastlege og det konvensjonelle helsevesenet som eneste alternativ vi oppsøkte når helseplager var mer omfattende enn det vi kunne takle hjemme.

I dag er homeopatien, kosthold og andre naturterapier jeg ramler over mine førstelinjeberedskaper når jeg skal adressere helseplager: og konvensjonell medisin er mitt "alternativ" når jeg ser at det er nødvendig. Får jeg en skade benytter jeg tjenester ved legevakta, og får det undersøkt; men jeg supplerer med homeopatimedisiner som er indikert basert på typen skade og symptomer kroppen uttrykker.

Forøvrig har jeg meldt meg ut av fastlegeordningen, da jeg personlig ikke har benyttet meg av dette tilbudet på mange år; skulle behovet melde seg kan jeg finne frem til en lege jeg ønsker å benytte tjenestene til, enten det er en privatpraktiserende eller en som er ansatt i det offentliges regi.

Jeg føler meg beriket med homeopatien som min helsealliert. Jeg gjør ingen skade når jeg prøver meg frem med den ene homeopatimedisinen etter den andre: og når jeg finner frem til den/de homeopatimidlene som passer best til symptomene, så er lindringen jeg opplever skånsom og styrkende for meg og kroppen min.

La mat være din medisin, og medisin være din mat!

Hippokrates sitt slagord er stadig gjeldende, og svært relevant i det moderne samfunnet hvor det florerer av ihjel-prosessert mat og horder av tilsetningsstoffer. Dess renere maten er, med lite (helst ingen) tilsetninger og konserveringsmidler, dess lettere vil det være for kroppene våre å ta til seg næringen - og kroppen får færre belastninger og utfordringer med å takle giftstoffer.

Når vi har riktig drivstoff på tanken vår skaper vi også bedre grobunn for at homeopati, og andre naturmedisinske tilnærminger, kan virke på oss.

Mat er viktig. Fysisk aktivitet er viktig. Nok vann er viktig. Nok søvn og hvile er viktig. Nok sinnsro er viktig. Gode relasjoner er viktig.

Miljø og arv spiller inn. Livserfaringer, deriblant hvordan vi bearbeider traumer - det være seg fysiske, emosjonelle eller mentale - spiller inn på våre evner til å takle utfordringer og stress i hverdagen. Kroppen vår kan huske, og lagre, det vi ikke har gjennomarbeidet. Det samme kan underbevisstheten vår.

Ugunstige tankemønstre, reaksjonsmønstre og stagneringer kan hope seg opp - og kroppen vår sier i fra gjennom symptomer. De kroniske uttrykkene kroppen produserer er det best å få hjelp av noen med homeopatikvalifikasjoner for å addressere. Men de mer akutte, og mindre sammensatte, dem er det faktisk fint mulig å håndtere selv!

Det finnes mange naturmedisinske tilnærminger til helse: akupunktur, urtemedisin, aromaterapi, soneterapi, og mye mye mer.

Det som er så fint med homeopatien er at man kun trenger en viss basiskunnskap for å kunne bruke det selv, hjemme eller på reise. Selv om det å oppsøke homeopatitjenester innebærer omfattende konsultasjoner og nøye utvalgte homeopatimedisiner over lengre tid, så er dette særlig ved kroniske lidelser.

Tilbydere av homeopatitjenester er behjelpelige med mer akutte symptomer og plager også, men disse kan du - med litt øvelse og veiledning - faktisk velge ut passende homeopatimidler for selv! Hvis det viser seg å være vanskelig i starten, så er det bare å bestille deg akuttkonsultasjon hos din foretrukne tilbyder av homeopatitjenester de første gangene; før du gradvis blir mer fortrolig med å klare det på egen hånd.

Så selv om homeopati er en kompleks terapiform som det kreves flere år med studier for å kunne beherske godt nok til å tilby behandling, så er homeopatien et nyttig verktøy for hvermannsen som ønsker å ta større ansvar for egen helsefremming. Alle kan praktisere det jeg kaller hobby-homeopati. Men et kriterium for å lykkes er et bugnende homeopati-husapotek i beredskap - og grunnleggende kunnskap på plass!

Hvem er homeopati egnet for?

Homeopatimedisinene er skånsomme, ufarlige og naturlige. De jobber med symptomene kroppen uttrykker, ikke mot dem. Homeopatien er sånn sett en sann helse-alliert, som ikke forsøker å undergrave kroppens språk - men heller supplere den med det symptomene indikerer.

I flere ressurser på denne plattformen går jeg inn på de ulike reaksjonene man kan oppleve når man tar homeopatimedisiner. Men jeg vil nevne her at disse reaksjonene er del av kroppens måte å jobbe gjennom symptomer på, med hjelp av den velvalgte homeopatimedisinen: det er altså snakk om positive prosesser, også ved en initiell kortvarig homeopatisk forverring - som kan oppleves ubehagelig.

Dermed er homeopati egnet for alle: barn, voksne, kjæledyr - til og med plantene i hagen - kan dra nytte av homeopatimidler som er velvalgte og indikerte ved symptomene som gjør seg til kjenne. Ettersom selve homeopatipillene er søte, er det lett å få barn til å godta at pillen får smelte under tunga.

For plager som oppleves bekymringsverdige er det, som alltid, den enkeltes ansvar å oppsøke kvalifisert hjelp etter behov.

Kan homeopati brukes i kombinasjon med annen tilnærming?

Ja!

Homeopati kan fint benyttes i kombinasjon med annen tilnærming. Hvis man er i tvil kan man alltids rådføre seg med sine helseveiledere; men homeopati vil altså ikke være til hindring for annen terapiform du benytter deg av.

Det er den enkeltes iboende evne til å fikse seg selv som vi ønsker å stimulere og styrke. Vi vil lindre symptomer og plager, gjennom å tilføre en stimulus; i form av et homeopatimiddel som likner så mye som mulig på det kroppen uttrykker gjennom symptomspråket: alt er del av en helhet, med utspring i vitalkraften.

For plager som du ellers uansett ville hamlet opp med selv, uten å oppsøke hjelp; er det supert å forsøke deg frem med homeopati-husapoteket ditt!

Er homeopati dyrt? 

Nei!

Homeopatimedisiner vi kjøper på apoteket i Norge kommer stort sett i pilleform. Det er bittesmå piller laget av sukrose eller laktose, som er dynket i de ulike homeopatisk fremstilte væskene; når du tar en dose av en homeopatimedisin trenger du kun å ta én pille, så ett pilleglass holder lenge!

Stort sett koster homeopatimedisinene som føres i Norge et par hundre kroner; som er dyrere enn hva de koster om man bestiller dem fra utlandet; dog tilkommer frakt, mva og tollbehandlingsgebyr når forsendelsen ankommer Norge. De tusener av homeopatimedisiner som ikke er registrert for salg i Norge bestilles fra utenlandske homeopati-apotek.

Konsultasjoner hos en tilbyder av homeopatitjenester koster litt, da. Det finnes ikke refusjonsordninger i regi av det offentlige, som for konvensjonell medisin m.m.; når du kun betaler egenandel hos fastlegen din. Derfor må kompensasjon for strevet, og nok til å dekke utgifter, skaffes til veie gjennom verdiutvekslingen for tjenester og eller andre tilbud! Når du tar i betraktning at den som hjelper deg ofte bruker flere timer på å jobbe gjennom det dere snakker om i konsultasjonen, så er kanskje ikke verdiutvekslingen urimelig; heller omvendt.

Når du overveier kostnaden ved å ha et velutstyrt homeopati-husapotek, så er det prisen på homeopatimedisinene du skaffer til veie, og eller kurs og eller bøker og eller oppslagsverk du velger å anskaffe for å bli fortrolig med å bruke homeopatimidlene: noe jeg håper at dette kursplattformen kan bidra til.

Hva bør et homeopati-husapotek bestå av?

Selv har jeg nok noen hudre homeopatimedisiner hjemme, og bestiller stadig flere for å sikre godt tilgang når jeg trenger det. Men for å ha noen gode alternativer for akutte plager som dukker opp, så er man godt på vei med noen titalls homeopatimidler.

Jeg regner med å presentere et hundretalls homeopati-medisinbilder (Materia Medica) på denne plattformen. Jeg vil gi noen pekepinner når det gjelder hvilke som bør skaffes først. Så kan du jo supplere med flere homeopatimidler etterhvert som du lærer om dem, og hvilke plager du kan bruke dem for.

Homeopatimedisiner bør oppbevares mørkt, og uten direkte nærhet til strålekilder. Ikke oppbevar dem i solsteika; rett ved siden trådløs ruter eller mikrobølgeovn eller mobiltelefon osv.

Selv har jeg kjøpt en gammel apotekerdisk hvor jeg sorterer homeopatimedisinene i skuffer alfabetisk - men om du har et skrin eller en romslig toalettmappe som kan dedikeres til homeopati-lageret ditt, så hoder det i massevis - med mindre du blir en storsamler som meg, da!

Dette er nok en av hovedargumentene for å starte samlingen sin av de vanligste homeopatimedisinene:

Jeg har vært inne på det, nemlig viktigheten av å ha homeopatimidlene tilgjengelige når du trenger dem! Hvis du må vente noen dager eller uker på å få skaffet til veie homeopatimedisinene du trenger der og da, så sier det seg selv at det er en mindre optimal situasjon - enn om du kan gå noen skritt bort til lageret du har hjemme hos deg selv.

I norge er det noen hundre homeopatimedisiner registrert for salg gjennom apotekene og LUA-utsalg (f.eks. Arnika.no). De fleste av homeopatimidlene jeg presenterer på denne plattformen kan du få tak i gjennom ditt lokale apotek, selv om de nok må bestille inn en del av dem; men et fåtall må bestilles fra utlandet hvis du ønsker også disse til samlingen din.

Til info finnes det i skrivende stund godt over 4000 homeopatimedisiner!

Når jeg er på reise - det være seg en togtur til et annet sted i landet, en tur ut i naturen, eller utenlandsferie - så har jeg stort sett alltid med meg et skrin med 36 av de vanligste homeopatimedisinene. Da er jeg sikret at jeg i hvert fall har et par velegnete homeopatimidler for typiske plager som kan dukke opp.

Håpet mitt er at også du, etter å ha benyttet ressurser på denne plattformen, skal kunne ha et hjemme-eller-reise-eller-tur-homeopati-arsenal i beredskap; og vite hvordan du skal bruke det når behovet melder seg!

Målet med plattformen

Da jeg studerte homeopati, var flere av medstudentene mine mødre, fedre og andre som hadde erfart hvordan hjemmebruk av homeopati utgjorde stor forskjell for egen og familiemedlemmers helse.

Bitt av "homeopati-basillen" ble de ivrige på å studere homeopati i dybden, for å kunne hjelpe andre: også for mer omfattende og kroniske tilstander.

Forsøker jeg å rekruttere flere til homeopatistudier? Tja, det ville ikke vært dumt med flere homeopati-kvalifiserte i Norge, men nei; det er ikke hovedmålet mitt - bare en hyggelig bieffekt om det skulle bli tilfellet.

Noe som falt meg inn etter å ha begynt min egen praksis hjemme i Norge, etter å ha vært omgitt av medstudenter i England med god tilgang på homeopati både hjemme og ved tallrike klinikker, er at ståa her til lands er en ganske annen:

  • Hvis jeg anbefaler de vanligste homeopatimedisinene til noen som oppsøker meg, så har de dem mest sannsynlig ikke hjemme - og er prisgitt lagerstatus hos LUA-utsalg eller apotek når det gjelder muligheten til å bestille dem rett til postkassa si dagen etter
  • Hvis jeg får en henvendelse i en mer akutt situasjon så har ikke vedkommende noe komplett homeopati-husapotek å forsyne seg av; de aller fleste må bestille på apoteket og vente noen noen dager eller uker
  • Hvis noen ligger hjemme i senga si og oppsøker meg over telefon for en akutt-konsultasjon, så er de avhengige av at de selv - eller noen andre de ber om hjelp - skaffer homeopatimedisinen; i stedet for å bare finne frem husapoteket sitt og forsyne seg
  • De fleste jeg er i kontakt med er ikke vant med å forsøke homeopati for egne eller sine nærmestes plager - ei heller klar over at dette er en reell, og meget gunstig, mulighet

Jeg ønsker derfor å skape bevissthet omkring muligheten som ligger i å bli kjent med homeopatien som viktig supplement - eller hovedinnhold - i husapoteket sitt. Enten det dreier seg om å forkorte lindre og sykdomsforløp hjemme, eller om det er å vite hvilke homeopatimedisiner det er lurt å raske med seg hvis man må på legevakta eller skal ut og reise.

Det er min sterke formening at mennesker flest kan nyttiggjøre seg, og berike helsa, ved å beherske de grunnleggende prinsippene for bruk av homeopati. (Og mange andre selvrealiserende og helsefremmende tilnærminger, men nå er det altså homeopatien jeg tar for meg!)

Hvis man ikke vet at noe finnes, så er det ikke rart man ikke tenker på det som en mulighet!

Flere har uttrykt til meg at de har forsøkt homeopati for mange år siden; at det pleide å være en homeopat i området for mange år siden; at de husker de tok med barna sine, som nå er voksne, til homeopat da de var små; og så videre.

Selv hadde jeg ingen anelse om alternativene som finnes når det kommer til helsefremmende tilnærminger, før jeg - som siste utvei da skolemedisinen ikke strakk til - ramlet over homeopati for det som nå begynner å bli en god del år siden. Jeg var ikke klar over de mange gode mulighetene jeg har å velge blant når det kommer til å styrke egen helse - og dermed styrke egen frihet i livet.

Mine norske kollegaer, hvorav de fleste tilhører generasjonen(e) før meg, opplevde en "homeopatiens gullalder" her til lands; i siste halvdel av 1900-tallet. Det var hundrevis av studenter i kullene ved SIKH og NAN - to homeopatiskoler som blomstret på den tiden - og nyhetsoppslag om mennesker som fikk lindret plagene sine med homeopati.

I USA var det i første halvdel av 1900-tallet massevis av homeopatiskoler, homeopatisykehus og drøssevis av leger som også tilbød homeopati til sine pasienter. Det ble til og med etablert en homeopatiforening før det fantes noen legeforening.

Så hva skjedde?

Var det inntoget av skolemedisinen, slik vi kjenner den i dag, som presset ut homeopatien? Var det en økonomisk styrt overkjøring av homeopatien, og andre naturmedisinske tilnærminger, fra legemiddelindustriens side? Var det medias harselas med homeopatien - med fremstilling av homeopater som kvakksalvere? Var det skeptiske representanter fra den etablerte vitenskapen som knuste homeopatien ved å stemple den som kun placebo - fordi virkningsmekanismen er ukjent?

Det er nok ikke noe entydig svar på dette. Men selv tror jeg at homeopatene, da det ble et mer turbulent miljø å praktisere i, var for raske til å stikke hodet i sanden og gjemme seg bort:

Jeg har hørt flere homeopater uttrykke at de ikke tør å si at de jobber som homeopat - og at pasientene deres ikke tør å si at de går til homeopat - fordi de er redde for å bli latterliggjort. Dette er synd, og respektløst, fra kritikeres - skeptikeres - side.

Jeg har møtt på stigmatisering og harselas selv også, fordi jeg har valgt en smalere vei: men jeg er sikker på at denne veien vil vide seg ut i nær fremtid. I utlandet forskes det mer på homeopati, selv om det er vanskelig å få noe på trykk når det inneholder "homeopati" - særlig når budskapet innebærer positive funn i favør av homeopatien.

Etterhvert som stadig flere ønsker seg bort fra syntetiske legemidler som eneste utvei er jeg sikker på at det vil bli større fokus også på naturlige tilnærminger. At det må komme en strømning fra mennesker selv, og ikke fra systemene vi tillater å styre livene våre i stor grad, det er jeg overbevist om.

Hvorfor velger jeg å trekke frem alle disse utfordringene i introduksjon til ressursene jeg tilbyr?

Jo, fordi det kan forklare hvorfor det er såpass lite fokus på homeopati nå til dags: ingen gode utdanningstilbud i homeopati i Norge per nå; såpass få homeopatimedisiner som selges gjennom norske utsalgssteder (ref. de tusener som er tilgjengelige utenlands); så få homeopatitilbud i Norge i dag; kun et fåtall som velger å studere homeopati.

Selv om jeg har pekt på tilgjengelighet som det viktigste argumentet for å lage denne plattformen, så er bevisstgjøring omkring homeopatiens store potensiale for helsa til den norske-/verdensbefolkningen også noe jeg ønsker å bidra til.

Hvis du velger å benytte deg av ressursene på dette nettstedet, og opplever at homeopatien kan bidra positivt til din og dine kjæres helse, da blir jeg lykkelig over å ha bidratt til at homeopatien har fått én alliert til!

Homeopatien kommer ikke til å forsvinne, det er jeg sikker på. Homeopatene fra homeopatiens gullalder her til lands, som fortviler over bølgedalen homeopatien befinner seg i, vil nok kunne glede seg over at pendelen etterhvert snur: det tror jeg den allerede er i gang med!

Og når det igjen blir en oppsving for homeopatien i Norge, så er kanskje du allerede bevisst, og velutstyrt, hva hjemmebruk av homeopati gjelder?

For å kunne bruke homeopati som verktøy for egen og sine kjæres helse, er det viktig å skjønne seg på de grunnleggende prinsippene i homeopatien.

Hvis du kjøper inn noen homeopatimedisiner og forsøker dem vilkårlig, så kan det være at du er heldig og treffer blink: men sjansen for det vil øke hvis du lærer litt om filosofien og fundamentet som homeopatien springer ut fra.

I tillegg bør du vite hvordan du skal gå frem i valg av dosering og potens (styrke), samt hvordan du skal vurdere symptomene - og tilstanden - du ønsker å lindre.

Når du har tilegnet deg en forståelse for hva homeopati er og hvordan du kan bruke den selv, så har du et godt utgangspunkt for å selv ta grep om helseplagene som dukker opp: med en skånsom naturmedisinsk tilnærming - som samtidig er snill mot lommeboka.

Hvile verktøy kan du utstyre deg med på denne plattformen?

Selv om jeg ikke kan gi deg kompetansen du trenger for å behandle mer sammensatte og komplekse symptombilder gjennom ressursene jeg tilbyr, så vil du likevel kunne tilegne deg virkemidler som vil være nyttige for hjemmebruk av homeopatimidler:

  • Du vil kunne beherske grunnleggende prinsipper og retningslinjer i homeopati
  • Du kan bli kjent med mange av de vanligste homeopatimedisinene som brukes for akutte og eller enklere helseplager
  • Du introduseres for en rekke oppslagsverk og ressurser som kan hjelpe deg ved bruk av homeopati hjemme og på reise
  • Du vil kunne utvide egen horisont hva syn på helse og sykdom gjelder: bla. oppleve større optimisme for hva det fint går an å slippe å leve med!
  • Du kan oppleve at homeopatien er en god alliert, som du kan benytte deg av som enestående eller komplementær tilnærming til helseplager
  • Du kan bli beriket med evnen til å selv ta grep om plager som dukker opp, samtidig som du jo hele tiden har mulighet til å oppsøke kvalifisert hjelp ved ønske og eller behov

Jeg ønsker at du skal få ett verktøy til i fremming av egen helse, og helsa til dine nærmeste!

Jo tryggere du er på at du selv innehar egenskaper for styrking av din iboende evne til å fikse deg selv - jo friere vil du kunne bli fra kompromitterende plager og symptomer: uten å legge lokk på kroppens signaler (symptomer).

Når du allierer deg med homeopatien har du ett (sammensatt) nytteverktøy til, og er hakket mer selvstendig hva helsa di gjelder!

Selv om det selvsagt er uvurderlig å oppsøke hjelp når man trenger det.

Innholdet på kursplattformen

Jeg ønsker å gjøre den nødvendige kunnskapen du trenger for å lykkes med hobby-homeopati lett tilgjengelig og forståelig.

Mine egne refleksjoner og anekdoter stikker nok frem i noe av innholdet: dette fordi jeg lett blir svært engasjert når jeg skal formidle det jeg kan om homeopati. Men det er helt opp til deg hvilke deler av innholdet du ønsker å fordype deg i, og hvilke deler du kanskje skummer kjapt gjennom.

Når det er sagt inkluderer jeg kun innhold jeg anser som verdifullt når man skal introduseres for homeopati - og kunne bli en selvsikker utøver av hobby-homeopati!

Øvelse gjør mester, og da er det betryggende å vite at det verste som skjer hvis du tar en homeopatimedisin som ikke er riktig i det aktuelle tilfellet: ingenting! (Med mindre du tar middelet over lengre tid; eller middelet resonnerer veldig godt med deg; da kan du oppleve såkalte prøving-symptomer og eller respons på middelet til tross for at det kanskje ikke dekker den akutte lidelsen; mer om dette i en av ressursene!)

Så det går fint an å prøve seg frem med ulike homeopatimedisiner, så fremt du føler deg komfortabel nok til å gi det et forsøk; og plagene ikke er for omfattende. Når din sunne fornuft sier deg at du bør oppsøke hjelp, ja, da gjør du det!

Jeg synes det er kjempenyttig å ha ulike ressurser tilgjengelig, av ulikt omfang.

Når jeg skal hjelpe mennesker som kommer til meg med kroniske lidelser, tilstander som er komplekse og har utviklet seg over langt tid, er det helt uvurderlig for meg å ha tallrike bøker; programvarer; maler; guider og modeller å benytte meg av.

Når jeg skal hjelpe mennesker som kommer til med med akutte plager, og velge homeopatimedisiner for meg selv eller mine kjære når vi opplever akutte lidelser; så er det en stor hjelp å kunne slå opp i mindre omfattende oppslagsverk: for å få en pekepinn over de vanligste midlene for plagene det gjelder.

Deretter kan jeg studere de enkelte midlene nærmere, for å se hvilke som passer best; eller, hvis jeg er på reisefot, i hvert fall kunne benytte noen rettesnorer når jeg ikke har mitt bugnende bibliotek tilgjengelig.

Ressurser i kategorien mini-guider er slike mindre omfattende oppslagsverk. Disse er supre å ha lagret på mobilen, eller skrevet ut og medbragt på ferie, reise og eller fjellturer: sammen med et utvalg homeopatimedisiner som kan komme til nytte.

Under denne kategorien finner du ressurser som tar for seg homeopatiens opprinnelse, utvikling og utbredelse; samt informasjon om de grunnleggende prinsippene og filosofien som utgjør fundamentet for homeopatien.

Selv om det finnes ulike tilnærminger til homeopati, og nyere modeller og teknikker som vi kan velge å benytte oss av, så har faktisk ikke de grunnleggende lovmessighetene endret seg siden homeopatien ble etablert for godt over 200 år siden!

Alt dette mener jeg det er viktig at du kjenner til, slik at du har et rammeverk du kan forstå homeopatien ut fra.

Du vil få noen veiledninger fra meg i hvilke typer plager og symptomer du fint kan adressere selv, og hvilke det er viktig at du oppsøker kvalifisert hjelp for. Dette er jo stort sett intuitivt for de fleste, men det er viktig for meg at jeg ikke bidrar til å sette liv og helse på spill: fordi en hobby-homeopat velger å la være å søke hjelp når det er nødvendig.

Kursplattformen er ikke ment å erstatte gode helsetilbud når det er behov for disse. Ressursene er ment å utstyre deg med et skånsomt verktøy for å kunne takle utfordringer i hverdagen, som du kanskje ikke vet hvordan du kan få bukt med i dag - foruten å oppsøke hjelp når det blir for ille, og eller dempe symptomene med legemiddelpreparater.

Ressursene er ment som bevisstgjørende og berikende veiledninger - som et komplement til alle gode virkemidler du har - ikke som en erstatning for nødvendige helsemessige tiltak og behandlinger.

Dette utgjør en viktig del av samlingene av ressurser på denne plattformen!

Hvilken potens og dosering skal du bruke? Hvor ofte skal du repetere homeopatimedisinen? Hva skjer når du har tatt homeopatimedisinen - hvilke tegn skal du se etter?

Alt dette snakker jeg delvis om i kategorien om homeopati også, men i hjemmebruk-delen er det supplert med nedlastbare guider som skjematisk hjelper deg å forholde deg til hvert enkelt tilfelle.

Den største ressursen i denne delen av plattformen er nok uten tvil repertoriet: symptomoppslagsverket på mange sider. Denne kan det ta noen runder med tannhjulene i hjernen å forstå seg helt på, men deretter er den et kjært hjelpemiddel når vi skal velge blant homeopatimedisinene!

Når fundamentet er lagt gjennom ressursene i om homeopati- og hjemmebruk-kategoriene, så begynner noe av det mest spennende: å bli kjent med de vanligste homeopatimidlenes medisinbilder. Jeg forsøker å inkludere det du trenger av kunnskap for å kunne bruke disse homeopatimedisinene på egenhånd, for enklere plager og tilstander.

Det er mye informasjon du kan oppsøke på nettet og i bøker, som langt på vei kan utstyre deg med det du trenger for å lykkes med hobby-homeopati! Hvis du allerede sitter på erfaring og kunnskap om homeopati, og hvordan å bruke midlene, så er det godt mulig at mange av ressursene vil være smør på flesk for deg.

Men hvis du ikke kjenner til homeopati fra før, eller vet litt - men ikke føler deg trygg på å bruke homeopati i det daglige; så tror jeg du vil ha mye igjen for å sjekke ut ressursene i materia medica kategorien på denne plattformen.

Medisinbildene vil være så omfattende og innholdsrike som jeg anser nødvendig for å kunne bruke dem på en hensiktsmessig måte i det daglige; og de vil være nært knyttet til ressurser som kommer i kategorien helseplager.

Hver homeopatimedisin presenteres med generell informasjon om middelet, og egne seksjoner med generelle karakteristikker; emosjonelle og mentale symptomer; og fysiske symptomer og lidelser middelet har vist seg å være nyttig for gjennom tallrike erfaringer.

Men jeg gjør altså en avgrensning: selv om vi har mange sider med materia medica for flere av midlene i homeopatilitteraturen, inkluderer jeg kun informasjon jeg anser som hensiktsmessig for akutte og enklere lidelser - ikke de mer omfattende; som jo gjerne er av kronisk art.

Mye av inspirasjonen min til å sette sammen denne plattformen ligger i at jeg lette etter tilsvarende kurs og ressurser, for å kunne anbefale dem til bekjente og mennesker som oppsøker meg: som ønsker å lære å bruke homeopati selv. Jeg har funnet noen kurs og ressurser på engelske nettsteder; og vet at det tilbys kurs for bruk av homeopati ved akutte lidelser, f.eks. i England; men her til lands fant jeg ikke mye - verken online eller offline.

"Da får vel jeg sette sammen noe, da!" Og moro er det også: å føle at jeg bidrar til å gjøre homeopati mer tilgjengelig for hvermannsen.

Når du har blitt kjent med en del av homeopatimedisinene som du med fordel kan ha i homeopati-husapoteket ditt, så er det nyttig å sette deg inn i de ulike helseplagene jeg tar for meg: som du da kan forsøke å lindre selv med homeopati-arsenalet ditt.

Hver helseplage knyttes opp mot de homeopatimedisinene som gjerne er mest indikerte for slike tilstander. Du vil finne informasjon om hvordan å gå frem med dosering og potens, og når du bør prøve et nytt middel og eller søke kvalifisert hjelp, under kategorien hjemmebruk.

Homeopatimedisinene som du ser knyttet opp mot de enkelte plagene vil (stort sett) være inkludert blant medisinbildene.

Du vil kunne finne plager som det kan være best å oppsøke hjelp for blant de jeg dekker i kursplattformen: dette er særlig fordi det i mange slike tilfeller er fint mulig, og ofte veldig gunstig, å bruke homeopati i tillegg til andre tilnærminger.

Er det f.eks. snakk om benbrudd er det selvsagt viktig å få skaden undersøkt, satt på plass og gipset ved behov; men vi kan i tillegg ta Arn for bloduttredelse, hevelse og smerte; Bry dersom smertene tilsier det og det er verre ved den minste bevegelse; Symph etter at bruddet er satt, for å fremskynde dannelse av nytt benvev - og riktig sammenfletting av de to bruddstykkene; og så videre.

Å bruke homeopati utelukker ikke å oppsøke legevakt, og omvendt; du bestemmer - aller helst med intuisjonen og magefølelsen som rettesnor!

Og så videre?

Hvis du har fått nok homeopati-innsprøytning og ikke ønsker noen videre fordypning etter å ha dykket ned i alle ressursene på denne plattformen, så er det helt fint!

Men hvis du ønsker å bestille deg flere oppslagsverk; fordype deg i ulike deler av homeopatien; eller kanskje til og med ta homeopatiutdannelse for å kunne tilby homeopatitjenester selv; ja, så får du noen tips og råd om dette når jeg setter sammen noen anbefalinger etter at alt annet innhold er på plass på plattformen.

Det finnes mange oppslagsverk og gode ressurser for hobby-homeopater, både på internett og i bokform. Dessverre er det ikke mange på norsk - i hvert fall ikke av nyere dato - men det finnes et par! Disse vil jeg forsøke å søke frem, og fortelle deg om.

I tillegg vil jeg utstyre deg med lenker til nettsider og bøker på engelsk som du kan vurdere å benytte deg av. Jeg vet også om et par apper det kan være nyttig for deg å laste ned, hvis du er fortrolig med engelsk.

Jeg kommer til å fortelle om utdanningsforløpet jeg har vært gjennom, og dele det jeg vet om aktuelle studietilbud som finnes i dag.

Dette blir vel ikke aktuelt for de fleste som velger å benytte ressurser her, men hvis noen blir bitt av homeopati-basillen - enten etter å ha vært gjennom ressursene på denne plattformen, eller etter å ha lykkes med hjemmebruk - så ønsker jeg å gjøre det lettere å finne frem til gode studietilbud.

Hva nå?

Hvor skal du starte, spør du?

Vel, det kan du vurdere selv: hva er du mest nysgjerrig på å sjekke ut?

Hvis du lurer på om homeopati er noe du vil lære mer om eller ikke, så får du et godt overblikk ved å sjekke ut denne mini-guiden her.

Hvis du vil vite mer om homeopatiens fundament først, så kan du sjekke ut ressurser i kategorien om homeopati.

Hvis du vil sjekke ut en av de vanligste homeopatimedisinene, som de fleste vet om - hvis de har noe kjennskap til homeopati; så kan du starte med Arnica montana (Arn).

Men jeg lar det være opp til deg hvordan du velger å bruke denne plattformen: så lenge du respekterer og godtar mine vilkår for bruk!