China officinalis (Chin)

Homøopatimedisinen China officinalis (Chin) Materia Medica – medisinbildet til Chin Akutte lidelser Chin kan benyttes for China officinalis (Chin) Ha […]

Carbo vegetabilis (Carb-v)

Homøopatimedisinen Carbo vegetabilis (Carb-v) Materia Medica – medisinbildet til Carb-v Akutte lidelser Carb-v kan benyttes for Carbo vegetabilis (Carb-v) Ha […]

Antimonium tartaricum (Ant-t)

Homøopatimedisinen Antimonium tartaricum (Ant-t) Materia Medica – medisinbildet til Ant-t Akutte lidelser Ant-t kan benyttes for Antimonium tartaricum (Ant-t) Ha […]

Rhus toxicodendron (Rhus-t)

Homøopatimedisinen Rhus toxicodendron (Rhus-t) Materia Medica – medisinbildet til Rhus-t Akutte lidelser Rhus-t kan benyttes for Rhus toxicodendron (Rhus-t) Ha […]

Pulsatilla nigricans (Puls)

Homøopatimedisinen Pulsatilla nigricans (Puls) Materia Medica – medisinbildet til Puls Akutte lidelser Puls kan benyttes for Pulsatilla nigricans (Puls) Ha […]

Hypericum perforatum (Hyper)

Hypericum perforatum (Hyper)

Homøopatimedisinen Hypericum perforatum (Hyper) Materia Medica – medisinbildet til Hyper Akutte lidelser Hyper kan benyttes for Hypericum perforatum (Hyper) Ha […]

Dosering

Tommelfingerregler Guide dosering Respons homøopatimedisin Dosering Å ta middelet; Respons på middelet; Guide dosering. Vil du ha denne ressursen? Så […]

Velge homeopatimiddel

Repertorie → materia medica Helseplage → materia medica Egenerfaring Velge homøopatimiddel Velge ett middel; Guide: velge homøopatimiddel; Begrensninger. Vil du […]

Repertorisering

Repertorie – symptomoppslagsverk Slå opp symptomer Skjema repertorisering Repertorisering Repertorisering generelt; Repertoriet du får av meg; Skjema repertorisering. Vil du […]

Helhet

Kartlegge symptomene

Kartlegge symptomene CLAMS → FLEMM Anamnese Kartlegge symptomene Kroppens språk og signaler; CLAMS/FLEMM; Anamnese: notater; Guide: kartlegge symptomene. Vil du […]