Ledum palustre (Led)

Homøopatimedisinen Ledum palustre (Led) Materia Medica – medisinbildet til Led Akutte lidelser Led kan benyttes for Ledum palustre (Led) Ha […]

Hypericum perforatum (Hyper)

Hypericum perforatum (Hyper)

Homøopatimedisinen Hypericum perforatum (Hyper) Materia Medica – medisinbildet til Hyper Akutte lidelser Hyper kan benyttes for Hypericum perforatum (Hyper) Ha […]

Arnica montana (Arn)

Homøopatimedisinen Arnica montana (Arn) Materia Medica – medisinbildet til Arn Akutte lidelser Arn kan benyttes for Arnica montana (Arn) Ha […]

Guide: 36 midler 62 lidelser

Kort intro til homøopati 36 midler til husapoteket (Materia Medica) 62 akutte lidelser du kan ta grep om selv Guide […]